Tin tức

Đất tại hội nghị COP 21 Paris

Các nhà lãnh đạo toàn cầu đã tập trung tại hội nghị COP 21 Paris để đàm phán một thỏa thuận khí hậu sẽ ảnh hưởng đến những hành động cải thiện vấn đề khí hậu trên toàn thế giới. Chúng ta đã có những bằng chứng khoa học chỉ ra rằng quản lý đất […]